De scooter verzekering afsluiten met deze interessante tips

Elke persoon die ervoor kiest om een scooter te kopen en daarmee wil rijden op de Nederlandse wegen dient er rekening mee te houden dat deze wettelijk gezien verplicht moet worden verzekerd. De verzekering die je hiervoor minstens dient af te sluiten is de zogenaamde WA-verzekering. Wil jij ook graag een bepaalde scooter verzekering afsluiten, maar is het voor jou niet meteen over de hele lijn duidelijk waar je nu exact allemaal rekening mee moet houden? Dan zal je kunnen vaststellen dat de interessante tips op deze pagina je kunnen helpen om de beste keuze te maken. 

Tip 1: Bedenk jezelf wat je van je scooter verzekering verwacht

Er bestaan verschillende soorten verzekeringen op de markt die je kan afsluiten voor jouw scooter. De meest voordelige optie van allemaal is de WA-verzekering. Voor deze scooter verzekering geldt dat ze alleen de schade dekt die jij aanricht aan derden. Dat geldt niet voor de meer uitgebreide verzekeringen zoals bijvoorbeeld de WA+ beperkt en de WA+ volledige cascoverzekeringen. Voor deze eerste geldt dat ze ook diefstal van je eigen scooter en schade door brand dekt. Voor de meest uitgebreide all risk verzekering geldt dan weer dat ze eveneens de schade dekt die jij aanricht aan je eigen scooter door bijvoorbeeld slippen of botsen. Door op voorhand te bepalen wat jij verwacht van jouw scooter kan je de uiteindelijke keuze een flink stuk eenvoudiger maken.

Tip 2: Controleer hoeveel budget je beschikbaar hebt voor je verzekering

In eerste instantie is het zo dat heel wat eigenaars van een scooter graag willen kiezen voor het afsluiten van een zo optimaal mogelijke scooter verzekering. Dit betekent dus met andere woorden dat men kiest voor het afsluiten van een zogenaamde WA+ volledige cascoverzekering. Op deze manier is niet alleen de schade verzekert die met de scooter wordt veroorzaakt aan anderen, daarnaast kan je ook rekenen op een dekking van de schade die je zelf hebt veroorzaakt. 

Een dergelijke allrisk verzekering voor je scooter mag dan in de praktijk wel interessant zijn, daar staat tegenover dat ze ook behoorlijk duur is. Controleer omwille van die reden in de praktijk altijd of het budget dat je daarvoor beschikbaar hebt wel voldoende is of niet. Hou hierbij uiteraard niet alleen maar rekening met de periodieke premie van deze, maar ook met deze van je andere verzekeringen. Enkel en alleen op die manier zal je vervelende verrassingen voorkomen.

Tip 3: Evalueer tijdig je actuele scooter verzekering

Heb je een nieuwe scooter gekocht en ben je van plan om zowat elke dag gebruik te maken van dat voertuig? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat je meer dan waarschijnlijk zal kiezen voor het afsluiten van een zogenaamde allrisk verzekering. In eerste instantie kan dit absoluut de juiste keuze zijn. Er dient evenwel in de praktijk rekening mee te worden gehouden dat jouw situatie kan veranderen. Een scooter wordt bijvoorbeeld ouder naarmate de jaren vorderen wat als gevolg heeft dat ook het type verzekering waar je behoeften aan hebt kan veranderen. De allrisk die je net na het kopen van je scooter hebt aangekocht is dan ook mogelijks tegenwoordig niet meer echt relevant.

Bovenstaande zorgt er in de praktijk voor dat je er altijd goed aan doet om regelmatig even opnieuw een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. Door tijdig je verzekering opnieuw te evalueren zal je tot de conclusie komen dat je mogelijks op een bepaald moment beter kiest voor een ander exemplaar. Let op, indien je gaat vergelijken moet je altijd gebruikmaken van een objectieve vergelijkingssite.

Tip 4: Benut de verschillende bespaarmogelijkheden die er zijn

Het is niet meer dan logisch dat een scooter verzekering afsluiten in de praktijk altijd bepaalde kosten met zich meebrengt. De kosten die je moet betalen worden bepaald door:

  1. Het type scooter die je wenst te laten verzekeren;
  2. Welke scooter verzekering je precies wenst af te sluiten; 
  3. Hoeveel eigen risico je (eventueel) zelf wil dragen; 

Naast bovenstaande kan ook je actuele schadeverleden een bepaalde impact hebben op de premie die je voor je verzekering moet betalen. Heb je bijvoorbeeld met je auto al enkele keren een ongeval gehad waarbij er sprake was van verwijtbare schade? Dan spreekt het voor zich dat, dat jouw premie uiteraard niet bepaald ten goede zal komen. Gelukkig is het zo dat er op verschillende manieren kan worden bespaard op de premie van je scooterverzekering. Hoe? Dat ontdek je hieronder.

Diks Verzekeringen | Vergelijken, verzekeren, ontzorgen

Denk aan je verzekering bij het kopen van je scooter 

Bij het kopen van een scooter is het altijd een goed idee om reeds even vooruit te kijken na te denken over de hoogte van je verzekeringspremie. Wil je de prijs van je verzekering zo laag mogelijk houden? Dan is het altijd interessant om te kiezen voor een scooter met een beperkter vermogen.

Kiezen voor een (hoger) eigen risico kan interessant zijn

Voor het merendeel van de verzekeringen die afgesloten kunnen worden geldt dat er een zogenaamd eigen risico op van toepassing is. Dat eigen risico lijkt in eerste instantie misschien niet interessant te zijn, maar het brengt wel degelijk bepaalde voordelen met zich mee. Hoe hoger het eigen risico, des te lager de premie zal komen te liggen die je moet betalen voor je scooter verzekering. Let wel, doet er zich een schadegeval voor met je scooter waar jij verantwoordelijk voor bent? Zorg er dan uiteraard wel voor dat je de prijs van het eigen risico nog kan betalen. 

Vergelijken? Maak gebruik van een echte vergelijkingssite!

Het vergelijken van de verschillende scooterverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden kan gebeuren op verschillende manieren. Zo is het in eerste instantie mogelijk om dit te doen op de website van een verzekeraar. Een andere mogelijkheid waarover je beschikt is kiezen voor een vergelijkingssite. Deze laatste mogelijkheid wordt veruit het meest aanbevolen. Dit niet in het minst omdat de uitkomst alleen op die manier gegarandeerd objectief zal zijn. Hoe dan ook, ga je een scooter verzekering afsluiten en wil je met absolute zekerheid kunnen rekenen op de best mogelijke voorwaarden voor de laagst mogelijke premie? Dan is een vergelijking uitvoeren op een objectieve vergelijkingssite altijd de beste keuze die je kan maken.